Prázdninový provoz autobusů
3. 7. 2024
Informace – termíny VDZ
7. 7. 2024

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE CÍNOVECKÁ

Následující dny zkomplikuje příjezd do Prahy oprava Cínovecké ulice a přilehlých ramp. Práce započnou už zítra tj. 8. 7. a ve třech etapách potrvají do 18. 8. 2024.

Rekonstrukce komunikace Cínovecká včetně přilehlých ramp bude probíhat ve směru do centra, v úseku od sjezdu do ulice Ďáblická k přemostění ulice Kostelecká. V rámci běžné údržby budou opraveny konstrukční vrstvy vozovky s následnou náhradou z živičného povrchu, opraví se uliční vpusti, odvodnění, obrubníky, budou doplněny nové váhy a v závěru přibude nové vodorovné značení. 

Po celou dobu výstavby bude provoz od Ústí nad Labem směrem do centra Prahy veden ve dvou jízdních pruzích. Z toho rychlý jízdní pruh (levý) bude převeden do protisměru. V tomto pruhu nebude možné použít sjezd a nájezd na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Březiněves. V opačném směru ven z Prahy bude doprava vedena pouze jedním jízdním pruhem.

Stavební práce proběhnou po etapách:

1. etapa 8. 7. – 16. 7. 2024: práce budou probíhat na úseku od přemostění ulice Ďáblická k přemostění ulice Kostelecká, včetně nájezdových ramp z ulice Ďáblická.

2. etapa 17. 7. – 30. 7. 2024: práce budou probíhat na úseku od začátku odbočovacího pruhu do Ďáblic po přemostění ulice Ďáblická, včetně nájezdové rampy na Ďáblickou.

3. etapa 1. 8. – 18. 8. 2024: práce proběhnou na rychlém pruhu ulice Cínovecká.

Současně s opravou vozovky proběhnou stavební práce na rekonstrukci mostu přes ulici Ďáblická, která bude pokračovat i po ukončení rekonstrukce komunikace Cínovecká, cca do 14. 10. 2024.

Související články

11. 7. 2024

Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472

V souvislosti se zahájením uzavírky komunikace II/24415 v obci Kly,Větrušice. Uzavírka bude zahájena v pondělí 15. července 2024 a její trvání je plánováno do 20. září […]
9. 7. 2024

INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. V úseku pod železničním náspem, kde byly objeveny tekuté písky, bylo nutno přistoupit k vedení kanalizace […]