Informace z dopravy
8. 3. 2024
Podněty od vás
11. 3. 2024

Informace z dopravy– Dopravní omezení v ulici Jaroslava Seiferta!

Z důvodu investiční akce města Mělníka bude v období od 11. 3. do 16. 9. 2024 probíhat rekonstrukce fasády a výměna oken na budově ZŠ Jaroslava Seiferta směrem do stejnojmenné ulice. S touto rekonstrukcí bude spojeno dopravní omezení a dočasné zrušení parkovacích míst před budovou školy. Dnes jsme místo prošli a znovu se ujistili, že ředitelky obou škol v ulici mají kompletní informace. Z důvodu bezpečnosti zejména jejich žáků jsme navýšili počet stání na K+R, vyznačili nový přechod a také zajistili přítomnost strážníka městské policie v prvních dnech rekonstrukce. Situaci na místě budeme průběžně vyhodnocovat a podle potřeby modifikovat.

Prosíme, abyste respektovali bezpečnostní opatření a dopravní značení. Pokud to není nezbytně nutné, v uvedeném období nevjíždějte do ulice před školami, děti vysaďte a naložte v přilehlých ulicích, případně na náměstí Karla IV.

Přesný harmonogram prací rozdělených do 3 etap (viz obrazová příloha) je následující:

1/ 11. 3. – 16. 6. 2024

– chodník uzavřen ve spodní části ZŠ v místě lešení

– částečná uzavírka 1/2 komunikace J. Seiferta s vyznačením přednosti v jízdě.

– nový přechod pro chodce pod školou- v ul. Kněžny Emmy – vyznačené místo pro nastoupení a vystoupení osob v době 7:30 – 8:30 / 11:30 – 16:00

– parkování pro školu v ul. J. Seiferta zrušeno v celé délce

2/ Přesun lešení: 17. 6. – 21. 6. 2024

– chodník uzavřen v celé délce ZŠ

– koridor pro pěší v šířce 2 m – od přechodu pro chodce v Kněžny Emmy po hlavní vstup do ZŠ

– částečná uzavírka 1/2 komunikace J. Seiferta s vyznačením přednosti v jízdě.

3/ 17. 6. – 16. 9. 2024

– částečná uzavírka 1/2 komunikace J. Seiferta s vyznačením přednosti v jízdě

Vážení spoluobčané, závěrem se omlouváme za dopravní omezení v místě, ale investice za bezmála 12 milionů korun pro naše děti nám je jistě vynahradí.

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – radní pro dopravu

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]