ZMĚNY VE VEDENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK V KRALUPECH NAD VLTAVOU
19. 4. 2024
Tak řeší věci Oddělení správy a údržby komunikací MÚ Mělník
22. 4. 2024

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O KÁCENÍ STROMŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA MĚLNÍKA Z DŮVODU INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA

1 Základní informace

Na území města Mělníka se nachází přes 40.000 stromů, nepočítaje lesy. Z tohoto počtu bylo, anebo ještě bude z důvodu investičních akcí města 49 stromů vykáceno, přičemž náhradní výsadba počítá se 75 stromy. Jednoznačným trendem je, aby když už ke kácení konkrétního stromu dojde, ihned následovala náhradní výsadba minimálně v poměru 1:1. Současně pokud město realizuje nějakou investiční akci se zásahem do zeleně, posuzuje danou lokalitu komplexně. Všechny stromy, ať už výstavbou dotčené, či s ní související, projdou odborným posouzením jejich vitality.

Je třeba si uvědomit a přijmout jako smutný fakt, že mnohé ze stromů jsou již za hranicí své životnosti. Řada z nich ze své podstaty jen stěží odolává novým klimatickým jevům, což vede nenávratně až k jejich destrukci. Řada z nich tak představuje i bezpečnostní riziko pro zdraví a majetek občanů.  

Cílem města je permanentní vytváření lepšího prostředí pro jeho občany, což znamená i neustálé zajištění pestřejší a kvalitnější zeleně, zejména pak stromové výsadby. Při nové výsadbě se používají nové technologie, jako hydrogel – substrát, který udrží vodu v zóně kořenového systému, zabraňuje usychání kořenů. Vzhledem k negativnímu dopadu na rostliny se zcela ustupuje od zavlažovacích vaků, při zavlažování se využívá gumový obruč atd.

Stejně tak změna klimatu nás nutí k druhové obměně stromů více snášející sušší prostředí. Příkladem je příklon k výsadbám lípy velkolisté na rozdíl od dříve preferované malolisté. Nově navrhovaná výsadba (muchovník, platany, třešně, javory, lípy velikolisté) je vybírána cíleně, podle vitality, perspektivy, resp. aby kompozicí druhové skladby posílila kvalitu života v našem městě.

2 Jednotlivé vykácené stromy:

Ulice Pražská u hřbitova – líska turecká

I přes veškeré snahy (redukce bezpečnostními řezy) pokračovala destrukce stromu. Jednalo se o stav bez možnosti obnovení vitality. Líska usychala, měla větší větve v koruně suché, proto ohrožovala bezpečnost návštěvníků hřbitova a kolemjdoucích.

Ulice Fričova – Sakury

Většina sakur v uličním stromořadí v podstatě dožívala, vykazovala přítomnost nekrózy a houbových onemocnění. Kořeny všech stromů ve zpevněných površích byly vystouplé nad povrch dlažby i silničního povrchu. Stromy, přestože byly schopny na jaře z posledních sil vykvést, tak přestaly zcela plnit své funkce.

Nemocniční

Ovocné stromy byly přestárlé s viditelnou destrukcí. Navíc se jednalo o náletové dřeviny zcela do tohoto prostoru nevhodné. Proto byla doporučena jejich obměna za druhově přijatelnější a odolnější dřeviny.

Sportovní, Jezdecká

Stromy ke kácení se selektovaly pečlivě tak, aby bylo možné provést rekonstrukci uličního prostoru.

Ulice Klášterní – topol černý

Obecně má dřevina mýtní věk 80 let, topol pak 40 let. Všechny topoly v ul. Klášterní, překročily mýtní věk a jsou přestárlé (přesílené) s doporučením jejich výměny za okrasné dřeviny. Do budoucna se v této lokalitě uvažuje z výše uvedeného důvodu, resp. kvůli jejich možnému lámání během větru a tím ohrožení návštěvníků koupaliště, o náhradní výsadbě vhodných dřevin.

3 Závěr

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,

toť krátké shrnutí nutnosti kácení dřevin na území našeho města v souvislosti s investičními akcemi města. Doufám, že vám poskytlo potřebné množství informací, a že rozptýlilo obavy, často se zejména v prostředí sociálních sítí vyskytující. V tomto ohledu bych vás rád ujistil, že na radnici určitě nesedí žádní „bobři“, kteří by chtěli bez rozmyslu likvidovat stromy v našem městě, jak se někdo na sítích vyjádřil. Byť padající strom dělá větší hluk než rostoucí les, je nevyhnutelné pokácení starého nemocného stromu proto, aby na jeho místě mohl vyrůst nový, mladý a silný strom.

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – radní pro dopravu

Související články

11. 7. 2024

Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472

V souvislosti se zahájením uzavírky komunikace II/24415 v obci Kly,Větrušice. Uzavírka bude zahájena v pondělí 15. července 2024 a její trvání je plánováno do 20. září […]
9. 7. 2024

INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. V úseku pod železničním náspem, kde byly objeveny tekuté písky, bylo nutno přistoupit k vedení kanalizace […]