VÝLUKA AUTOBUSOVÝCH LINEK 348, 368 a 369
12. 4. 2024
ZÁKAZ ZASTAVENÍ V ULICI BLATECKÁ
12. 4. 2024

KANALIZACE OVOCNÁ – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Základní informace:

Termín zahájení: 26. 2. 2024 

Termín dokončení: 26. 1. 2025

Dne 11. 4. 2024 se konal první kontrolní den na stavbě. Terčem kritiky se stalo obousměrné dočasné zrušení autobusových zastávek Mělník, Českolipská a kamenný šraňk pro linky 369, 691. Důvodem je nutnost provedení stavebních prací v ulici Českolipská. Bohužel zhotovitel konstatoval zpoždění stavebních prací v tomto místě z důvodu nutnosti dovyřízení administrativních záležitostí se Správou železnic. Faktický výkon prací v Českolipské ulici by měl započít příští týden.      

Stav rozestavěnosti:

1/ Zhotovitel převzal 26. 2. 2024 staveniště výše uvedené stavby a následně zahájil realizaci samotného díla.

2/ Zhotovitel provedl vytyčení tras inženýrských sítí dotčených výstavbou v místech stavby a geodetická polohopisná prvotní vytyčení budovaného díla.

3/ Byly zahájeny práce v ul. Nad Kamennými závorami – stoka J, Š 324. Probíhá v kooperaci s výstavbou vodovodu.

4/ Bylo provedeno osazení schváleného DIO.

Práce na nadcházející období:

1/ Pokračování prací viz. výše

2/ Pokračování realizace stoky J 

BOZP:

1/ KOO BOZP provedl oznámení na příslušném OIP.

2/ KOO BOZP předal zhotoviteli vypracovaný plán BOZP včetně subdodavatelů.

3/ Zhotovitel je povinen seznámit všechny pracovníky na pracovišti s plánem BOZP a řádně je proškolit.

Úkoly:

Zhotovitel zajistí vyvěšení oznámení OIP.

Další:

1. Další kontrolní den byl domluven na 25. 4. 2024.

2. Investor provedl oznámení na archeologickém úřadě.

3. Umístění šachet v ul. Českolipská bude totožné s předcházející etapou výstavby.

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]