INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ
9. 7. 2024

Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472

V souvislosti se zahájením uzavírky komunikace II/24415 v obci Kly,Větrušice.

Uzavírka bude zahájena v pondělí 15. července 2024 a její trvání je plánováno do 20. září 2024.

U obou dotčených linek uzavírka ovlivní pouze spoje jedoucí variantou trasy přes zastávku „Tuhaň“. Spoje jedoucí jinými variantami tras nejsou uzavírkou ovlivněny. Opatření pro jednotlivé linky bude následující: 

🚌 Linka 471

Spoje jedoucí variantou trasy přes zastávku „Tuhaň“ (2 spoje ráno směr Kostelec n.L. a 2 spoje odpoledne směr Mělník) budou v úseku Tuhaň – Větrušice vedeny obousměrně odklonem zpět přes Červenou Písku a Kly. Ve Větrušicích bude linka zastavovat všemi spoji v pravidelných zastávkách na silnici I/9.

🚌 Linka 472

Spoje jedoucí variantou trasy přes zastávku „Tuhaň“ budou v úseku Záboří – Tuhaň vedeny obousměrně odklonem mimo zastávky Kly,Krauzovna (ve směru do Mělníku) a Kly,Větrušice (obousměrně). Tyto zastávky budou pro linku 472 dočasně zrušeny.

Všechny dotčené spoje obou linek se budou v obci Tuhaň otáčet po místních komunikacích kolem parku u OÚ Tuhaň. Z tohoto důvodu bude zastávka Tuhaň (směr Větrušice) dočasně přemístěna do jedné společné zastávky pro oba směry a bude se nacházet ve stávající zastávce v opačném směru resp. ve směru Červená Píska

Související články

9. 7. 2024

INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. V úseku pod železničním náspem, kde byly objeveny tekuté písky, bylo nutno přistoupit k vedení kanalizace […]