Informace – termíny VDZ
7. 7. 2024
Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472
11. 7. 2024

INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. V úseku pod železničním náspem, kde byly objeveny tekuté písky, bylo nutno přistoupit k vedení kanalizace protlakem, tak aby nedošlo k ohrožení stability železničního náspu.

V Českolipské ulici byla objevena hladina spodní vody. Ta je postupně v kooperaci s hydrologem odčerpávána, v místě byly zřízeny čerpací studny. Na MÚ Mělník přicházejí stížnosti na přerušení prací a požadavky na obnovu autobusového spojení ulicí Českolipskou, ty jsou však neoprávněné, neboť na stavbě se intenzivně pracuje a jak vidno s fotografií autobusové spojení v této fázi výstavby obnovit nelze.

I přes nastalé komplikace konečný termín dokončení stavby, tj. do 26. 1. 2025, není nikterak ohrožen. Další kontrolní den je plánován na 18. 7. 2024. Po něm přineseme další informace.   

Související články

11. 7. 2024

Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472

V souvislosti se zahájením uzavírky komunikace II/24415 v obci Kly,Větrušice. Uzavírka bude zahájena v pondělí 15. července 2024 a její trvání je plánováno do 20. září […]