PŘÍVALY VODY – INFORMACE, ŽÁDOST
3. 6. 2024
Informace ke stavbě – KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ
12. 6. 2024

Informace k ulici Ve Žlábkách

Vážení spoluobčané,

často kladenou otázkou na sociálních sítích je současný stavebně technický stav místní komunikace Ve Žlábkách. Za účelem zlepšení situace v místě vznikla petice a vedení města kontaktovali i někteří občané individuálně. Mnoho dotazů směřovalo i k bytové výstavbě v lokalitě Na Brabčově. Pro zjištění všech potřebných informací se uskutečnila na MÚ Mělník informativní schůzka. Dovolujeme si vás seznámit s jejími výsledky:

1. Jak je to s plánovanou výstavbou?

Zástupci firmy Mělnické stráně upřesnili, že výstavbu čtyřpatrových domů s podzemními garážemi plánují zahájit na konci léta tohoto roku. Dále garantovali, že bude splněn závazek vybudovat jako první novou přístupovou komunikaci od silnice I/9. Ta by měla nést veškerou dopravní zátěž během stavby, tak aby nebyla těžkou stavební technikou postižena ulice Ve Žlábkách. Tato vybudovaná komunikace zpřístupní lokalitu od Ludmily pro výstavbu a poté naváže na budoucí  komunikace mezi domy. Jedná se o plnohodnotnou komunikaci, která bude po dokončení projektu předána městu.

2. Jak dlouho by měla výstavba trvat?

Vybudování komunikace by mělo trvat 6 měsíců, samotná výstavba domů 21 měsíců.

3. Jaký bude další postup v ulici Ve Žlábkách?

Jednoznačným požadavkem místních obyvatel je celková rekonstrukce komunikace včetně chodníku. A to možná co nejrychleji. Na společné schůzce byla zdůrazněna nutnost sladit harmonogram stavebních prací s rekonstrukcí ul. Ve Žlábkách, resp. s výstavbou komunikace pro stavbu domů. Ideální by bylo k rekonstrukci ulice Ve Žlábkách přistoupit až v momentě, kdy bude vybudována alternativní komunikace. Místní obyvatelé však nechtějí čekat na konec výstavby, resp. rekonstrukci ulice, požadují alespoň provizorium ve formě dobudování chodníku v horní části ulice. Současně zazněla prosba ohraničení výjezdu z tamního parku, kde vyjíždějí cyklisté přímo do vozovky.

4. Výsledky jednání.

Oddělení SUK prověří technické možnosti dobudování chodníku na pravé straně komunikace ve směru od ulice Italská. Celková oprava komunikace by měla být zahájena až po vybudování alternativní obslužné komunikace. Za tím účelem by bylo vhodné ihned po zahájení stavebních prací připravit záměr rekonstrukce ulice Ve Žlábkách.  

Detailní nákresy projektu včetně alternativní komunikace najdete v příloze.

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]