Informace k ulici Ve Žlábkách
6. 6. 2024
Oprava komunikace v Rožkově údolí
12. 6. 2024

Informace ke stavbě – KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. Problém nastal v pokračování kanalizace protlakem pod železniční trať. Zde jsou tekuté písky a je třeba zvolit vhodnou technologii tak, aby nebyla ohrožena stabilita železničního náspu. V Českolipské ulici byla objevena vysoká hladina spodní vody, a proto je třeba v kooperaci s hydrologem realizovat její odčerpání. Jedná se o problémy, které mají určitě řešení a které si sice vyžádají krátkodobé přerušení stavebních prací, nicméně neovlivní konečný termín dokončení stavby, tj. do 26. 1. 2025. Další kontrolní den je plánován na 20. 6. 2024. Po něm přineseme další informace.   

Související články

11. 7. 2024

Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472

V souvislosti se zahájením uzavírky komunikace II/24415 v obci Kly,Větrušice. Uzavírka bude zahájena v pondělí 15. července 2024 a její trvání je plánováno do 20. září […]
9. 7. 2024

INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. V úseku pod železničním náspem, kde byly objeveny tekuté písky, bylo nutno přistoupit k vedení kanalizace […]