Oprava komunikace v Rožkově údolí
12. 6. 2024
INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962
19. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané,

včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali:

Zastupitelé schválili:

1. Pořízení studie a následného řešení parkování na území města.

2. Pořízení systému detekce neoprávněných vjezdů nákladních vozidel do ulice Bezručova a jejich řešení v přestupkovém řízení.

3. Navýšení výdajů na opravy chodníků o 650.000 Kč.

4. V souvislosti s akcí úpravy silničního prostoru v ulicích Jezdecká a Sportovní navýšení výdajů o 2 982 000 Kč na přeložky sítí elektronické komunikace.

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.

6. Záměr výkupu pozemků nutných ke kompletní rekonstrukci ulice Dobrovského.

Související články

11. 7. 2024

Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472

V souvislosti se zahájením uzavírky komunikace II/24415 v obci Kly,Větrušice. Uzavírka bude zahájena v pondělí 15. července 2024 a její trvání je plánováno do 20. září […]
9. 7. 2024

INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. V úseku pod železničním náspem, kde byly objeveny tekuté písky, bylo nutno přistoupit k vedení kanalizace […]