UPOZORNĚNÍ NA ÚPLNOU UZAVÍRKU KŘIŽOVATEK NA SILNICI II/273 CHLOUMEK, LHOTKA 
9. 5. 2024
DOPAD OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 072 NA ŽELEZNÍČNÍ PŘEJEZDY NA MĚLNÍKU
10. 5. 2024

OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ 072 ÚSTÍ NAD LABEM – LYSÁ NAD LABEM A JEJÍ DOPAD NA MĚSTO MĚLNÍK – ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Co je optimalizace?

Jedná se o soubor stavebních úprav, jejichž účelem je docílit zvýšení rychlosti formou rekonstrukce trati ve stávající stopě. Pro zařazení do této kategorie by mělo dojít ke zvýšení průměrné traťové rychlosti alespoň o 25 %.

2. Co konkrétně se plánuje?

Správa železnic plánuje modernizovat železniční trať č. 072 Kolín – Nymburk – Lysá n. L. – Všetaty – Mělník – Ústí n. L. – Děčín. Celá akce je rozdělena na 8 dílčích staveb, z toho 2 se dotýkají města Mělníka. Z hlediska Mělníka jsou stavební práce rozvrženy do dvou traťových úseků, a to na úsek mezi Lysou nad Labem a Mělníkem a Mělníkem a Litoměřicemi. Součástí akce se stanou nezbytné úpravy a výměny vysloužilého technického a technologického zařízení (kompletní rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie, trakčních a energetických zařízení, železničního svršku a spodku, nástupišť, přejezdů, mostů, propustků a pozemních stavebních objektů s přihlédnutím na technický stav stávajících objektů). Nově navržené kolejové úpravy přinesou zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení jízdních dob. Výstavba nových nástupišť s výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice přinese komfort a zvýšení bezpečnosti při nástupu a výstupu cestujících ve všech dopravnách i zastávkách.

3. Časový plán realizace stavby:

  • 1. kvartál 2024:          Čistopis záměru projektu k předložení na centrální komisi    

ministerstva dopravy.

  • 2. kvartál 2024:          Schválení záměru projektu centrální komisí ministerstva dopravy
  • 2025 – 2026:              Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení podle

liniového zákona, projektová dokumentace prováděné stavby.

  • 2027 – 2030:              Realizace Mělník – Litoměřice.
  • 2028 – 2033:              Realizace Mělník – Lysá n/L.

4. Úsek mezi Lysou nad Labem a Mělníkem

Úsek mezi Lysou nad Labem a Mělníkem v délce více jak 30 kilometrů je součástí vytížené trati na pravém břehu Labe. V části ze Všetat do Mělníka proto dojde k přidání třetí koleje, ve všech stanicích se navíc prodlouží koleje pro nákladní vlaky dlouhé 740 metrů. Z pohledu osobní dopravy pak bude důležité zvýšení traťové rychlosti, a to až na 160 km/h. Modernizací projdou stanice Stará Boleslav, Dřísy a Všetaty, stejně tak zastávky Lysá nad Labem-Dvorce, Otradovice, Ovčáry a Malý Újezd. Všechny získají moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Největší změna čeká stanici Všetaty, kde vzniknou tři ostrovní nástupiště o délce 220 metrů. Pohodlný příchod z nového podchodu zajistí výtahy. Významným přínosem z hlediska bezpečnosti bude zrušení všech přejezdů, které nahradí podjezdy nebo nadjezdy. Projekt rovněž počítá s přímým propojením Neratovic a Mělníka, díky kterému odpadne křížení kolejí z více směrů ve Všetatech. K větší propustnosti mezistaničních úseků přispěje instalace výhybek v nových odbočkách Pařeziny a Vavřineč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 257 598 549 korun. Vítězové tendru podali nabídku, která byla o 13 milionů nižší. Realizace stavby je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

5. Úsek mezi Mělníkem a Litoměřicemi

Délka úseku stavby činí 34,9 km, počítá se s maximální traťovou rychlostí 120 km/h. Stavební práce jsou koncipované jako rekonstrukce stávající dvoukolejné elektrifikované trati včetně rekonstrukcí železničních stanic Měník, Štětí a Polepy a redukce železničních stanic Liběchov (bude nahrazena zastávkou Liběchov a odbočkou Liběchov zámek) a Hoštka (bude nahrazena neplnohodnotnou stanicí ve formě toliko kolejové spojky mezi hlavními kolejemi č. 1 a 2 a zastávkou Hoštka město). Dále jsou součástí stavby výstavba nové železniční zastávky Liběchov, rekonstrukce železničních zastávek Mělník-Mlazice a Křešice u Litoměřic, rekonstrukce železničních přejezdů a mostních a inženýrských objektů, které leží v dotčeném traťovém úseku. V okolí plánovaného záměru se počítá s následujícími stavbami:

Celkem by mělo být zrekonstruovány nádražní budovy, Mělník, Štětí a Polepy a 2 zastávky (Mělník-Mlazice zastávka, Křešice u Litoměřic zastávka).

Počet nově navržených zastávek: 2 ks (Liběchov zastávka, Hoštka město zastávka)

Počet nových podchodů: 3 ks

Počet rekonstruovaných mostů: 19 ks

Počet rekonstruovaných propustků: 68 ks

Počet rekonstruovaných opěrných a zárubních zdí:13 ks

Demolice silničního nadjezdu: 1 ks

Rekonstrukce železničních přejezdů:15 ks

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]