OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ 072 ÚSTÍ NAD LABEM – LYSÁ NAD LABEM A JEJÍ DOPAD NA MĚSTO MĚLNÍK – ZÁKLADNÍ INFORMACE
10. 5. 2024
Rekonstrukce komunikace II/273 Chloumek – Lhotka – aktuální informace
13. 5. 2024

DOPAD OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 072 NA ŽELEZNÍČNÍ PŘEJEZDY NA MĚLNÍKU

1. OBECNÉ INFORMACE

Na území města Mělníka je na železniční trati č. 072 celkem 12 železničních přejezdů (P 2934 –P 2945), viz následující přehled. U každého železničního přejezdu je provedena jeho analýza, je popsána poloha, využití přejezdu, dále je uvedeno jeho zabezpečení, úhel křížení, traťová rychlost, počet projíždějících pravidelných vlaků, součástí je i analýza a počet dopravních nehod (rozdělených na nehody s úmrtím, zraněním a bez zranění pouze s hmotnou škodou), kde figuroval vlak. Statistika nehod je uvedena pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2020 dle záznamů policie ČR.

2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:

Stávající přejezdy nemusí být rušeny, nicméně vzhledem k zamýšlené intenzifikaci zejména nákladní vlakové dopravy je v zájmu plynulosti dopravy tyto v maximální míře nahradit mimoúrovňovým křížením. Už současné doby čekání na přejezdech zejména v ulici Kokořínské jsou důkazem neutěšenosti současné situace. V momentě, kdyby došlo k intenzifikaci vlakové dopravy, čekací doby na úrovňových přejezdech by narostly do již zcela neakceptovatelných hodnot. Konkrétně v Kokořínské ulici by se jednalo až o 45 minut z hodiny. Výsledek jednání mezi Správou železnic a městem Mělník je následující:         

Přejezdy P2934 a P2935 (ul. Okružní a Blatecká)

Budou zrušeny a nahrazeny silničním nadjezdem realizovaným v rámci stavby I/9, I/16, Mělník, obchvat, 3. a 4. stavba. V rámci jednání s ŘSD bude přímé dopravní spojení Mělníka a Velkého Borku zajištěno vybudováním mostní konstrukce nad železniční tratí umístěné mezi stávajícími přejezdy.

Přejezd P2936 (ul. Kokořínská)

Bude zrušen a nahrazen podchodem pro pěší a cyklisty, silniční doprava využije silniční nadjezd realizovaný v rámci stavby I/9, I/16, Mělník, obchvat, 3. a 4. stavba.

Přechod P2937 (ul. Chloumecká)

Bude zrušen a nahrazen podchodem pro pěší a cyklisty, prodlouženým za ulici Nádražní.

Přejezd P2938 až P3940 (ul. Na Průhoně, Komenského a Na Ráji)

Budou zrušeny a nahrazeny rozšířením ulice Nad Drahou, coby dvoupruhové místní komunikace s jednostranným chodníkem a podchody pro pěší, ev. cyklisty, v místech stávajících přejezdů.

Přejezd P2941 (ul. Strážnická)

Zůstane zachován.

Přejezdy P2942 až P2944 (ul. Nad Kamennými závorami, Rozhledy, Českolipská-Rumburská)

Budou zrušeny a nahrazeny silničním nadjezdem.

Přejezd P2945 (ul. Strmá)

Zůstane zachován.

3. KORDINACE OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STAVBY OBCHVATU

Dne 6. 4. 2023 se ve velké zasedací místnosti MÚ Mělník uskutečnilo setkání ministra dopravy Martina Kupky s obcemi dotčenými výstavbou obchvatu Mělníka. Město Mělník na něm vzneslo kategorický požadavek, aby zprovoznění optimalizované trati v úseku železničních přejezdů P2934 (ul. Okružní), P 2935 (ul. Blatecká) a P2936 (ul. Kokořínská) nastalo nejpozději s dokončením 3. etapy obchvatu Mělníka. Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic mají společný úkol koordinovat přípravu staveb trati a obchvatu tak, aby mostní objekty přes trať a vše co spolu souvisí, bylo v souladu (shodné) v obou projektech.

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]