DOPAD OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 072 NA ŽELEZNÍČNÍ PŘEJEZDY NA MĚLNÍKU
10. 5. 2024
Výluka na linkách 695 a 696
13. 5. 2024

Rekonstrukce komunikace II/273 Chloumek – Lhotka – aktuální informace

Dnes jsme se vydali podívat na stav prací při opravách silnice II/273 z Chloumku do Lhotky a přinášíme vám aktuální informace. Celá stavba probíhá dle plánu a bude ukončena nejdéle do 30. 6. 2024. Proběhlo kompletní odfrézování vozovky, oprava opěrné zdi v lesním úseku, která je nyní ve dvou úsecích zcela nová. Aktuálně probíhají práce na odvodnění komunikace a v příštím týdnu bude dokončena pokládka asfaltových vrstev. Největší problémy byly ve spodní zatáčce před odbočkou na Lhotku, a to z důvodu sesuvu půdy. Dnes v odpoledních hodinách budou zahájeny práce na opravě železničního přejezdu ve Lhotce. K celému projektu bude ještě připojena oprava povrchu vozovky od odbočky z Chloumku směr Střednice (III/2734). Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy a asfaltový beton pro obrusné vrstvy tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, frézování a zalití dilatačních spár, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Současně s tím připomínáme avizovanou uzavírku obou křižovatek, včetně přetrasování spojů autobusové dopravy. V souvislosti s tím proběhly o víkendu práce na zlepšení zprůjezdnění objízdných tras včetně obnovy výhyben.   

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]