Cyklostezka
21. 5. 2024
Informace radního pro dopravu k setkání s občany na Chloumku
29. 5. 2024

Pozor na používání aplikací detekujících radary v navigacích v Německu!!!

S blížící se dobou letních dovolených bychom vás rádi začali informovat o dopravních předpisech v evropských státech. V rámci pravidelných školení profesionálních řidičů se často objeví témata, která se bohužel k širší veřejnosti ne vždy dostanou. Jedním z nim je i zákaz používání tzv. radarových detektorů (Radarwarner) ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k tomu, že Německo patří k hojně českými řidiči navštěvovaným destinacím, tak bych vás rád touto cestou o dané problematice informoval.

Podle § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích (StVO) „Kdo řídí vozidlo, nesmí obsluhovat ani mít u sebe připravená technická zařízení určená k zobrazení nebo narušení opatření sledování provozu. To se týká zejména zařízení pro rušení nebo zobrazování měření rychlosti (radarové výstražné nebo laserové rušící zařízení).“ Podle závěrů německých soudů se za porušení shora citovaného zákazu považuje i situace, kdy má řidič vozidla u sebe za jízdy funkční mobilní telefon, na kterém je nainstalována tzv. „aplikace pro měření rychlosti“ (např. Speed Camera) a tato aplikace je za jízdy aktivní. V tomto duchu se prakticky jakýkoli smartphone v autě na veřejných komunikacích stává nelegálním, jakmile je na něm nainstalována aplikace upozorňující na radary. Naproti tomu zcela legální je, pokud řidiči pomocí aplikace zjišťují polohu měřicích zařízení ještě před zahájením cesty.

A jak němečtí policisté porušení zákona odhalí? Jednoduše. Při silniční kontrole, pokud uvidí, že máte např. v mobilu zapnutou navigaci, se vás zeptají, zda máte aktivovanou aplikaci pro měření rychlosti. Jestliže to popřete, mají možnost si toto zkontrolovat. Pokud jako řidič motorového vozidla budete využívat funkci technického zařízení, která zobrazuje nebo narušuje opatření pro sledování provozu, bude vám v Německu udělena pokuta 75 eur.

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – lektor školicího střediska řidičů

Související články

11. 7. 2024

Dopravní informace – nadcházející výluky na linkách 471 a 472

V souvislosti se zahájením uzavírky komunikace II/24415 v obci Kly,Větrušice. Uzavírka bude zahájena v pondělí 15. července 2024 a její trvání je plánováno do 20. září […]
9. 7. 2024

INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. V úseku pod železničním náspem, kde byly objeveny tekuté písky, bylo nutno přistoupit k vedení kanalizace […]