Cyklostezka
21. 5. 2024
Informace radního pro dopravu k setkání s občany na Chloumku
29. 5. 2024

Pozor na používání aplikací detekujících radary v navigacích v Německu!!!

S blížící se dobou letních dovolených bychom vás rádi začali informovat o dopravních předpisech v evropských státech. V rámci pravidelných školení profesionálních řidičů se často objeví témata, která se bohužel k širší veřejnosti ne vždy dostanou. Jedním z nim je i zákaz používání tzv. radarových detektorů (Radarwarner) ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k tomu, že Německo patří k hojně českými řidiči navštěvovaným destinacím, tak bych vás rád touto cestou o dané problematice informoval.

Podle § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích (StVO) „Kdo řídí vozidlo, nesmí obsluhovat ani mít u sebe připravená technická zařízení určená k zobrazení nebo narušení opatření sledování provozu. To se týká zejména zařízení pro rušení nebo zobrazování měření rychlosti (radarové výstražné nebo laserové rušící zařízení).“ Podle závěrů německých soudů se za porušení shora citovaného zákazu považuje i situace, kdy má řidič vozidla u sebe za jízdy funkční mobilní telefon, na kterém je nainstalována tzv. „aplikace pro měření rychlosti“ (např. Speed Camera) a tato aplikace je za jízdy aktivní. V tomto duchu se prakticky jakýkoli smartphone v autě na veřejných komunikacích stává nelegálním, jakmile je na něm nainstalována aplikace upozorňující na radary. Naproti tomu zcela legální je, pokud řidiči pomocí aplikace zjišťují polohu měřicích zařízení ještě před zahájením cesty.

A jak němečtí policisté porušení zákona odhalí? Jednoduše. Při silniční kontrole, pokud uvidí, že máte např. v mobilu zapnutou navigaci, se vás zeptají, zda máte aktivovanou aplikaci pro měření rychlosti. Jestliže to popřete, mají možnost si toto zkontrolovat. Pokud jako řidič motorového vozidla budete využívat funkci technického zařízení, která zobrazuje nebo narušuje opatření pro sledování provozu, bude vám v Německu udělena pokuta 75 eur.

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – lektor školicího střediska řidičů

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]