Pozor na používání aplikací detekujících radary v navigacích v Německu!!!
28. 5. 2024
VJEZDY NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO ZÁKAZŮ – PŘIPRAVUJEME ŘEŠENÍ
29. 5. 2024

Informace radního pro dopravu k setkání s občany na Chloumku

Ve středu 15. 5. 2024 se konalo setkání s občany na Chloumku. Rád bych vám nyní shrnul vše, co zde z hlediska problematiky dopravy zaznělo a co bylo ve věci vykonáno:

1. Přechod pro chodce u MŠ Zvoneček s dotazem na možnost umístění retardéru.

Umístění současného přechodu je naprosto nevhodné a nešťastné. Děti přecházejí silnici a narazí na hradbu parkujících aut, která je donutí vejít znovu do silnice. Situace byla konzultována s ředitelkou MŠ a pracovníky DI Mělník. Jako nejlepší varianta se jeví přemístění přechodu do původního místa tak, aby děti přecházely z chodníku rovnou do vrat školy. Nyní je nutno oslovit dopravního inženýra, aby toto řešení připravil.

2. Problematika zóny 30 na území Chloumku.

Je možno konstatovat, že zóna s dopravním omezením nejvyšší povolené rychlosti na celém území Chloumku občany rozděluje. Vše eskalovalo s umístěním radarů do ulice Lesní. Nutno podotknout, že do instalace radarů drtivá většina řidičů snížení povolené rychlosti zcela ignorovala. Zde jsou v zásadě 2 možnosti. První ponechání stavu tak, jak je. Druhá spočívá ve zrušení zóny s dopravním omezením nejvyšší povolené rychlosti na celém území Chloumku a vytvoření zcela nové dopravní koncepce. Osobně spolu se členy dopravní komise a pracovníky DI Mělník se kloním ke druhé variantě. Takto plošně stanovenou zónu považuji za nefunkční dopravní placebo. Namísto plošného stanovení omezení rychlosti by tato byla nově omezena jen ve vytipovaných místech a někde jen doporučena. Prvotní návrh najdete v příloze. 

3. Radar v ulici Lesní.

Pokud by došlo ke zrušení zóny, v ulici Lesní by se úsekový radar rozšířil na celou ulici a nově by zahrnul i oblast křižovatky s ulicí Chloumeckou. Do ulice by přibyly dopravní značky upozorňující na zvěř a výskyt chodců. U přechodu u RC by nově byla instalovaná dopravní značka doporučená rychlost 30 Km/hod se značkou pozor děti. Jedná se o nový a úspěšný trend dopravního značení, kdy řidiči není striktně stanoveno snížení rychlosti, avšak je mu pouze doporučeno a zároveň sdělen důvod, proč by tak měl učinit.    

4. Dotaz na prodloužení chodníku z Blat na Chloumek.

O tomto se neuvažuje a ani nikdy v minulosti v plánu nebyl. Zde je nutno vnímat město jako celek s prioritizací výstavby chodníků v jiných částech města jako např. v ulici Ve Žlábkách.

5. Stížnost na nebezpečný úsek u Alzaboxů a Zásilkovny k poloze blízkého přechodu.

Bude prověřeno s možností úpravy dopravního značení v místě.

6. Ulice Dobrovského – podnět k přidání prvků pro zpomalení vozidel.

Obecně ulice Dobrovského je zralá ne celkovou rekonstrukci. Umístění prvků typicky optické psychologické brzdy bude konzultováno s DI.

7. Ulice Myslivecká, Otakara Johna – stížnost na prašnost a technický stav.

Tým oddělení SUK se hned v pondělí vydal na místo, kde jednal s místními obyvateli a společně domluvili postup nápravy stavu.  

8. Umístění zrcadla u tiskárny Wendy.

Budeme prověřovat.

Vážení spoluobčané, dovolte mi vám poděkovat za vaše náměty a připomínky. Jak vidíte, tak jsme je nevzali na lehkou váhu a postupně se vynasnažíme všechny nedostatky vyřešit. Vše je o diskuzi a v případě zóny 30 jistě bude velmi emotivní. Nicméně všechny problémy mají řešení, proto budu velmi rád za vaše připomínky k výše uvedeným návrhům, za což předem děkuji. 

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – radní pro dopravu

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]