Informace radního pro dopravu k setkání s občany na Chloumku
29. 5. 2024
SOUHRNNÉ INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE FRIČOVA
31. 5. 2024

VJEZDY NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO ZÁKAZŮ – PŘIPRAVUJEME ŘEŠENÍ

Vážení spoluobčané,

před časem jsme vás informovali o vjezdu těžkých dřevařských kamiónů na ulici Bezručovu. Během dneška jsme zaznamenali opakované stížnosti na průjezd těžkých nákladních vozidel ulicemi Na Průhoně a Lesní. Jak bylo zjištěno, jednalo se o vozidla jedoucí na stavbu rekonstrukce silnice II/273. Okamžitě jsme se spojili s odpovědnými osobami a ty zjednali nápravu. Vjezdy nákladních vozidel do zákazů jsou permanentním problémem našeho města. Proto se dne 22. 5. uskutečnila schůzka zástupců města, městské policie a firmy zabývající se detekcí neoprávněných vjezdů. Město Mělník dlouhodobě trápí nedodržování zákazů vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. Jedním z neuralgických bodů je ulice Bezručova. Vzhledem k plánové rekonstrukci Nádražní ulice se dá očekávat, že řidičů nákladních vozidel, kteří nebudou zmíněný zákaz respektovat, přibude. Proto je nutné tento zákaz vymoci pokud možno všemi dostupnými technickými prostředky. Nejoptimálnější a cenově nejdostupnější jsme shledali možnost detekce vozidel porušujících zákaz spolu s časovou značkou a přehledovou fotografií pro potřeby přestupkového řízení. Návrh řešení bude předložen radě a poté zastupitelstvu města k odsouhlasení. Pokud ho oba orgány akceptují, staneme se prvním městem v republice, které se takto pokusí s tímto problémem něco udělat.

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]