VJEZDY NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO ZÁKAZŮ – PŘIPRAVUJEME ŘEŠENÍ
29. 5. 2024
Aktuální informace z dopravy
31. 5. 2024

SOUHRNNÉ INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE FRIČOVA

Vážení spoluobčané,

snad žádné jiné dopravní téma nevyvolalo tolik emocí jako připravovaná rekonstrukce ulice Fričova. Dovolte mi proto přinést aktuální informace.

1. Proč se rekonstruuje?

Ulice Fričova představuje jakousi vstupní bránu do parku Na Polabí. Bohužel bránu velmi nedůstojnou. Denně tudy po zvlněných chodnících prochází studenti zahradnické školy, maminky s dětmi a další návštěvníci nedalekého parku. Místní obyvatelé se do svých domovů dostávají komunikací připomínající měsíční krátery.

2. Proč se s rekonstrukcí tolik otálí?

Plány na rekonstrukci celé ulice vznikly již v roce 2017, avšak díky časové prodlevě mezi projektem a vlastní realizací značně zastaraly. Předně původní koncept počítal se zjednosměrněním celé ulice směrem k parku. Vzhledem k faktu, že v místě se nachází ČZA s prodejnou květin a jídelnou, je třeba, aby do ulice vjížděla i nákladní auta. Stejně tak škola využívá pro výukové potřeby traktor s vlekem, všechna tato vozidla spolu s ostatními by musela z ulice vyjíždět přes Zborovské náměstí, resp. ulicí Sadovou do ulice Českobratrské. Do této ulice však již směřuje doprava z ulice 17. listopadu, a pokud by se k tomu přidala i další auta z ulice Fričova docílili bychom nárůstu vozidel do ulice, kde mj. sídlí stavební škola s naprosto nevhodným vyústěním do Pražské ulice, zejména pokud jde o odbočení vlevo. Proto jsme se rozhodli celý projekt v šibeničním termínu přepracovat. Během obhlídky místa přišli odborníci z Oddělení státní správy v oblasti životního prostředí MÚ Mělník s návrhem přepracovat z jejich pohledu naprosto nevyhovující projekt ochrany životního prostředí v dané ulici.  

3. Proč se musely tak rychle kácet sakury?

Nutnost kácení vyplynula ze zdravotního stavu stromů, kdy u většiny z nich byly přítomny nekrózy a houbová onemocnění, přičemž kořeny všech stromů ve zpevněných površích vystoupaly nad povrch současné dlažby i silničního povrchu. Po řadě jednání a hledání smysluplných řešení bylo povoleno kácení nemocných stromů a pro výsadbu nových zvolen tzv. švédský systém, kdy se dřeviny vysazují do strukturálního substrátu, umožňující dřevinám prokořenit velký prostor. Eliminuje se tak nadzvedávání zpevněných povrchů. Systém zajistí též dostatečné sycení vodou a je dobrým příkladem realizace modrozelené infrastruktury u nově realizovaného projektu. Vhodněji zvoleným kultivar třešně pilovité (Prunus serrulata „Fugenzo“) navíc umožní při zachování estetického rázu ulice vysazení o 5 ks většího počtu stromů než je tomu doteď.

4. Proč se nezačalo s rekonstrukcí ulice ihned po vykácení stromů?

Stromy musely být vykáceny v období vegetačního klidu tj. do konce března. V té době ještě neměly správci inženýrských sítí volné kapacity k zahájení prací.

5. Kdy a co vlastně se začne v ulici dít?

Ulice projde kompletní rekonstrukcí za bezmála 11 miliónů korun. Od 17. 6. 2024 budou v ulici provádět práce správci inženýrských sítí. Ti především kompletně obnoví vodovod a kanalizaci. Jejich práce rozdělená do 3 etap nebude znamenat kompletní uzavírku ulice. Vždy po dokončení jednotlivé etapy se přesunou na další (viz plán v příloze). Poté budou následovat stavební práce na kompletní obnově chodníků, vozovky, vybudování parkovacích míst, podzemních kontejnerových stání, nového osvětlení, ale především náhradní výsadbě sakur.

6. Jaká omezení pro místní obyvatele, školu a provozovny to přinese? 

Vjezd do ulice bude omezený, místní obyvatelé budou mít kontakt na příslušné pracovníky stavby, s kterými budou operativně řešit případné problémy. Informování občanů bude zajištěno stejně jako v případě výstavby kanalizace Vehlovice. Za město bude pro styk v souvislosti se stavbou dotčenými občany a institucemi určen pracovník Oddělení správy a údržby komunikací pro operativní řešení případných problémů.

7. Kdy by mělo být hotovo?

Ukončení všech stavebních prací je plánováno do konce listopadu 2024.

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s celkovou rekonstrukcí ulice Fričova bych vás chtěl poprosit o trpělivost a schovívavost. Každá takto rozsáhlá stavba zcela jistě naruší životní komfort tamních obyvatel, studentů a pracovníků zahradnické akademie a vůbec všech návštěvníků nedalekého parku. Nicméně bych vás chtěl ujistit, že spolu s kolegy z Odboru rozvoje a Oddělení správy a údržby komunikací MÚ Mělník, kteří tuto stavbu připravili, uděláme vše proto, aby se tato ulice stala opět důstojnou vstupní bránou do parku a hlavně místem, kde se bude místním obyvatelům dobře žít.

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – radní pro dopravu   

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]