Plánované investice
12. 6. 2024

Informace ke stavbě – KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. Problém nastal v pokračování kanalizace protlakem pod železniční trať. Zde jsou tekuté písky a je třeba […]
6. 6. 2024

Informace k ulici Ve Žlábkách

Vážení spoluobčané, často kladenou otázkou na sociálních sítích je současný stavebně technický stav místní komunikace Ve Žlábkách. Za účelem zlepšení situace v místě vznikla petice a vedení […]
31. 5. 2024

SOUHRNNÉ INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE FRIČOVA

Vážení spoluobčané, snad žádné jiné dopravní téma nevyvolalo tolik emocí jako připravovaná rekonstrukce ulice Fričova. Dovolte mi proto přinést aktuální informace. 1. Proč se rekonstruuje? Ulice […]