12. 6. 2024

Informace ke stavbě – KANALIZACE V LOKALITĚ OVOCNÁ

Kanalizace v ul. Nad Kamennými závorami je položená, včetně domovních přípojek. Problém nastal v pokračování kanalizace protlakem pod železniční trať. Zde jsou tekuté písky a je třeba […]
6. 6. 2024

Informace k ulici Ve Žlábkách

Vážení spoluobčané, často kladenou otázkou na sociálních sítích je současný stavebně technický stav místní komunikace Ve Žlábkách. Za účelem zlepšení situace v místě vznikla petice a vedení […]
31. 5. 2024

SOUHRNNÉ INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE FRIČOVA

Vážení spoluobčané, snad žádné jiné dopravní téma nevyvolalo tolik emocí jako připravovaná rekonstrukce ulice Fričova. Dovolte mi proto přinést aktuální informace. 1. Proč se rekonstruuje? Ulice […]
29. 5. 2024

VJEZDY NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO ZÁKAZŮ – PŘIPRAVUJEME ŘEŠENÍ

Vážení spoluobčané, před časem jsme vás informovali o vjezdu těžkých dřevařských kamiónů na ulici Bezručovu. Během dneška jsme zaznamenali opakované stížnosti na průjezd těžkých nákladních vozidel […]
29. 5. 2024

Informace radního pro dopravu k setkání s občany na Chloumku

Ve středu 15. 5. 2024 se konalo setkání s občany na Chloumku. Rád bych vám nyní shrnul vše, co zde z hlediska problematiky dopravy zaznělo a co bylo […]
20. 4. 2024

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O KÁCENÍ STROMŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA MĚLNÍKA Z DŮVODU INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA

1 Základní informace Na území města Mělníka se nachází přes 40.000 stromů, nepočítaje lesy. Z tohoto počtu bylo, anebo ještě bude z důvodu investičních akcí města 49 stromů […]
16. 4. 2024

Budoucnost mělnického dětského dopravního hřiště

Budoucnost mělnického dětského dopravního hřiště Minulý týden jsme pozvali Ing. Aleše Horčičku, předsedu výkonné rady Asociace autoškol, na naše dětské dopravní hřiště. Důvodem byl jeho velký podíl […]
12. 4. 2024

KANALIZACE OVOCNÁ – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Základní informace: Termín zahájení: 26. 2. 2024  Termín dokončení: 26. 1. 2025 Dne 11. 4. 2024 se konal první kontrolní den na stavbě. Terčem kritiky se […]