Informace z dopravy – KANALIZACE OVOCNÁ
14. 3. 2024
VELKÉ INVESTICE DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MĚLNÍKA
16. 3. 2024

UZAVÍRKA SILNICE II/273 mezi Chloumkem a Lhotkou  

Souhrnné informace

1. OD KDY DO KDY: 2. 4. – 30. 6. 2024

2. UZAVÍRKA: vyjma pro linkové autobusy budou uzavřeny křižovatky silnice II/273 se silnicemi III/2734 a III/25931, tzn. jak z Chloumku na Vysokou, tak ze Lhotky na Kokořín, resp. Mšeno.

3. OBJÍZDNÉ TRASY: vyznačené pro OA po silnici III/2731 (Mělník, Velký Borek, Mělnická Vrutice, Jenichov), pro NA po I/16 a II/274 (Mělník, Byšice, Mělnické Vtelno, Chorušice). Objízdná trasa na Vysokou není stanovena, doporučuji přes Liběchov.

4. LINKOVÁ DOPRAVA 695, 696, 474:

Trasa linek jedoucí přes „budoucí stavbu“ bude dočasně odkloněna podél železniční trati, resp. po druhé variantě linek 695+696 vedoucí přes Velký Borek, Mělnickou Vrutici. Spoje jedoucí po odklonové trase v úseku Mělník, Blata – Lhotka, žel. st. budou pouze obcemi projíždět. Se stavbyvedoucím je domluven možný průjezd autobusů linkové dopravy přes rekonstruované křižovatky, tzn. 474 u Chloumku a 695+696 u nádraží ve Lhotce. Přibližně koncem května (přesné datum není známo) dojde k uzavření křižovatek i pro ně, kdy se změní trasa 695+696 ale i 474 (viz detailní informace).

Rád bych zdůraznil, že s touto investiční akcí nemá město Mělník nic společného. Stejně tak, na rozdíl od akcí na území Mělníka, nejsem schopen do podoby či průběhu této stavby ze své funkce jakkoliv zasáhnout.

ROZSAH PRACÍ

Silnice je ve špatném technickém stavu, vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a výtluky, chybí nezpevněná krajnice a příkopy podél silnice jsou zanešené a nefunkční. Předmětem oprav je provedení souvislé opravy silnice II/273 mezi křižovatkami se silnicí III/2734 a křižovatkou se silnicí III/25931 včetně sanace pískovcové stěny, která je na několika místech rozrušena, nebo pískovcové bloky, kterými je zeď tvořena, úplně chybí. Rekonstrukce silnice II/273 Chloumek – Lhotka byla navržena ve stávající stopě a byla sjednocena její šířka. Rekonstrukce bude provedena výměnou stávajícího krytu, zároveň budou seříznuty stávající krajnice a zpevněny vrstvou štěrkodrti. V místech, kde jsou neúnosné okraje vozovky, bude provedena jejich sanace. Stávající příkopy budou vyčištěny a prohloubeny. Dále bylo navrženo nové odvodnění komunikace v místě skalní stěny a strmého svahu a úpravy sjezdů na soukromé a hospodářské pozemky v nejnutnějším rozsahu.

Celková investice do opravy činí 16 843 724,09 Kč s DPH.

LINKOVÁ DOPRAVA, VEDENÍ, VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Trasa linek jedoucí přes „budoucí stavbu“ bude dočasně odkloněna podél železniční trati, resp. po druhé variantě linek 695+696 vedoucí přes Velký Borek, Mělnickou Vrutici. Spoje jedoucí po odklonové trase v úseku Mělník, Blata – Lhotka, žel. st. budou pouze obcemi projíždět. Se stavbyvedoucím je domluven možný průjezd autobusů linkové dopravy přes rekonstruované křižovatky, tzn. 474 u Chloumku a 695+696 u nádraží ve Lhotce. Přibližně koncem května (přesné datum není známo) dojde k uzavření křižovatek i pro ně, kdy se změní trasa 695+696 ale i 474.

Linka 474 bude mít objízdnou trasu z Mělníka přes Liběchov na Střednici.

Linka 696 bude odkloněna od Mělnické Vrutice, resp. Hleďsebí na Jenichov, kde odbočí na Střemy a pokračují dále na Nebužely. Linka 695 bude odkloněna od Mělnické Vrutice, resp. Hleďsebí na místní Nebuželskou část Kroužek přes Jenichov a Nebužely.

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – radní pro dopravu

Související články

19. 6. 2024

INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE III/27310 A ZMĚNY TRASY LINKY PID 962

Od pondělí 24. 6. do neděle 28. 7. 2024dojde z důvodu opravy povrchu komunikace k úplné uzavírce na silnici č. III/27310 v úseku mezi obcemi Sitné a […]
18. 6. 2024

INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané, včera se konalo zastupitelstvo města a my si vám dovolujeme shrnout dopravní tématiku, kterou se zastupitelé zaobírali: Zastupitelé schválili: 1. Pořízení studie a následného […]
12. 6. 2024

Oprava komunikace v Rožkově údolí

Byla provedena oprava komunikace v Rožkově údolí, došlo k výměně a obnově poškozených vygradovaných betonových vysprávek panelové cesty. Rovněž došlo k opravě asfaltového úseku. Do konce […]